Welkom op Hoeselt Online

Vacature

Het OCMW van Hoeselt zoekt 2 Begeleid(st)ers voor kinderopvang, halftijds (19/38e) onbepaalde duur contractueel niveau D - wervingsreserve.

Lees meer

Openbare verkoop pastoriewoning te Werm, Bovenstraat 10

De gemeente Hoeselt gaat over tot de openbare verkoop van de pastoriewoning langs de Bovenstraat te Werm. Vermits de woning al geruime tijd niet meer bewoond wordt en ze dringend aan renovatie toe is, werd door de gemeenteraad in de vergadering van 22 juni 2017, beslist om over te gaan tot openbare verkoop.

Welk gebouw of landschap - van voetbalkantine tot kerk - vind jij vandaag onmisbaar in onze gemeente en moet zeker bewaard worden voor de toekomst?

Samen met jou en alle Limburgers zoekt het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed naar 44 nieuwe beelden van het "erfgoed van de toekomst". Met de fotowedstrijd 'Dit zien wij. 44 Lenzen, beelden, verhalen.' dagen we je uit om eens met een andere blik naar je omgeving te kijken.

Welk gebouw of landschap - van voetbalkantine tot kerk - vind jij vandaag onmisbaar in jouw gemeente en moet zeker bewaard worden voor de toekomst?

RIJBEWIJZEN : Wijziging rijopleiding vanaf 1 oktober 2017

De hervorming van het theoretisch en praktisch rijexamen is nog maar net achter de rug en Vlaanderen staat al klaar met nieuwe wijzigingen, dit keer wat betreft de rijopleiding. Vanaf 1 oktober 2017 zal je voortaan minstens 9 maanden moeten oefenen vooraleer je wordt toegelaten tot het praktisch rijexamen. Nieuw is ook dat wie als begeleider wil aantreden eerst 3 uur opleiding moet volgen. Een nader woordje uitleg...

Uitzonderlijke sluitingsdag gemeentehuis

Op vrijdag 29 september zal het gemeentehuis uitzonderlijk gesloten zijn. Het gemeentebestuur organiseert die dag een teambuilding voor het administratief personeel.

Om iedereen de kans te geven aan deze activiteit mee te doen, zal het gemeentehuis die vrijdag gesloten blijven.

Voor alle andere gemeentelijke diensten gelden de gewone openingsuren.

Bekendmaking openbaar onderzoek | Voetwegen

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hoeselt brengt ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2017 betreffende de afschaffing van een deel voetweg nr. 79 en verlegging deel voetweg nr. 80 in de Atlas van de Buurtwegen Hoeselt, gelegen aan de Parkstraat.

Sluitingsdagen

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten (bibliotheek, sport-, cultuur- en jeugddienst) zullen gesloten zijn op dinsdag 13 juni 2017 om alle personeelsleden de kans te geven om deel te nemen aan een teambuildingsactiviteit.

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op woensdag 21 juni 2017 wegens de jaarlijkse sportdag.

Bedankt voor uw begrip.

Spreekuren STEBO in juli en augustus

Omdat het gemeentehuis tijdens de maanden juli en augustus in de namiddag gesloten is, verhuist het spreekuur van Stebo gedurende deze maanden naar de voormiddag.
Elke 2de en 4de woensdag van de maand tussen 09u30 en 11u30.
Op woensdag 9 augustus is er geen spreekuur.

Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg.

Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2017 en sluit op 30 juli 2017.

Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel.

Meest kwetsbare waardevolle bossen

Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met 'meest kwetsbare waardevolle bossen'. Dit volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet.
De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart terug in te trekken. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet.

archief