Header_publicaties

Jeugdraad

De jeugdraad is een officieel gemeentelijk adviesorgaan en heeft als taak adviezen uit te brengen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze adviezen hebben betrekking op allerlei jeugdaangelegenheden zoals bv. de werking van de jeugdverenigingen, fuiven, vrijetijdsactiviteiten, inspraak voor kinderen en jongeren...

In Hoeselt werken we met een half-open jeugdraad. Dit wil zeggen dat naast alle jeugdverenigingen, speelplein en jeugdhuis, ook ongebonden jongeren vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad.

De jeugdraad doet elk jaar ook mee aan de "Dag van de Jeugdbeweging". Dan trakteren ze de middelbare scholieren in verenigingsuniform op wat lekkers!

Raise your voice! Stand up & speak out!!

Jeugdraad