Header_publicaties

Sportraad

De erkende adviesraad voor sport & beweging (AAS&B) poogt de burger-participatie te verhogen. Een open, creatieve en thematische structuur moet de sportinspraak waarborgen.

Een door het college aangesteld coördinatieteam van 5 stuurt de werking van de AAS&B aan.

Advies wordt gegeven door sportgeëngageerde personen. Deze sportadviseurs worden enkel uitgenodigd om te adviseren over thema’s die hun specifieke aandacht vragen.

Een adviseur kan een sportdeskundige met een visie zijn, een persoon met een ruime of specifieke sportbelangstelling, of een persoon met voeling voor doelgroepen of sportthema’s, …

Lees hieronder de info over de werking van de AAS&B die met een open, creatieve en thamatische structuur de sportinspraak poogt te waarborgen of te verhogen.

Word sportadviseur

De sportdienst is steeds op zoek naar goede sportadviseurs. Heb je interesse, aarzel niet en contacteer de sportdienst. Dit kan via het document ‘Kandidaat adviseur’ in het e-loket.