OCMW

OCMW-raad

De OCMW-raad is het belangrijkste orgaan van het OCMW, zij stippelt het beleid en de krachtlijnen van het OCMW uit.

De OCMW-raad is qua samenstelling identiek aan de gemeenteraad en vergadert minstens 10 maal per jaar, in regel elke laatste donderdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

De gemeente- en OCMW-raadsleden werden verkozen voor een periode van zes jaar, die eindigt op 31 december 2024.

De vergaderingen van de OCMW-raad zijn in principe openbaar. De OCMW-raad vergadert achter gesloten deuren wanneer het om beraadslagingen en beslissingen over personen gaat.