Hoeselt Mag Gezien

Infoblad Hoeselt Mag Gezien

Hoeselt Mag Gezien (HMG) is de naam van het gemeentelijk infoblad dat maandelijks huis-aan-huis verdeeld wordt via de post. Voor juni, juli en augustus is er één zomereditie.

Lees HMG digitaal

Publicatie in HMG

Wil jij wat laten publiceren in HMG? Laat het dan weten aan de redactie.

Publiceren in 

editie april 

 | Aanleveren voor

 6 maart 2024

Publiceren in 

editie mei

 | Aanleveren voor

 10 april 2024

Publiceren in 

editie - juni, juli en augustus 

 | Aanleveren voor

 8 mei 2024

Publiceren in 

editie september

 | Aanleveren voor

 7 augustus 2024

Publiceren in 

editie oktober

 | Aanleveren voor

 4 september 2024

Wat kan wel?

  • Een foto van een evenement of merkwaardigheid voor op de fotopagina;
  • Een artikel onder de noemer 'vereniging in de kijker';
  • Een reportage n.a.v. een bijzondere en uitzonderlijke prestatie of activiteit;
  • Aankondiging van een openbare activiteit in de activiteitenkalender.

Wat kan niet?

  • Verslagen van voorbije activiteiten;
  • Oproepen van verenigingen en organisaties (vb: ledenwerving, inschrijvingen voor een rommelmarkt,...);
  • Publicatie van winnende tombolanummers;
  • Artikels over niet-gemeentelijke activiteiten.

Het is de redactieraad die beslist over het al dan niet publiceren van aangeleverde informatie.