Hoeselt Mag Gezien

Infoblad Hoeselt Mag Gezien

Hoeselt Mag Gezien (HMG) is de naam van het gemeentelijk infoblad dat maandelijks huis-aan-huis verdeeld wordt via de post. Voor juni, juli en augustus is er één zomereditie.

Lees HMG digitaal

Publicatie in HMG

Wil jij wat laten publiceren in HMG? Laat het dan weten aan de redactie.

Laten publiceren in 

  editie september 2023  

 | Aanleveren voor

  9 augustus 2023

Laten publiceren in 

  editie oktober 2023  

 | Aanleveren voor

  6 september 2023

Laten publiceren in 

  editie november 2023  

 | Aanleveren voor

  11 oktober 2023

Laten publiceren in 

  editie december 2023  

 | Aanleveren voor

  8 november 2023

Laten publiceren in 

  editie januari 2024  

 | Aanleveren voor

  6 december 2023

Wat kan wel?

  • Een foto van een evenement of merkwaardigheid voor op de fotopagina;
  • Een artikel onder de noemer 'vereniging in de kijker';
  • Een reportage n.a.v. een bijzondere en uitzonderlijke prestatie of activiteit;
  • Aankondiging van een openbare activiteit in de activiteitenkalender.

Wat kan niet?

  • Verslagen van voorbije activiteiten;
  • Oproepen van verenigingen en organisaties (vb: ledenwerving, inschrijvingen voor een rommelmarkt,...);
  • Publicatie van winnende tombolanummers;
  • Artikels over niet-gemeentelijke activiteiten.

Het is de redactieraad die beslist over het al dan niet publiceren van aangeleverde informatie.