Verkiezingen

Verkiezingen 2024

Verkiezingen 9 juni 2024

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024, geldt nog steeds de wettelijke stemplicht in België.

Ben je belet op de dag van de verkiezingen? Dan kan je een volmacht geven.

Stemmen met een volmacht

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer binnen dezelfde kieskring, als je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen omwille van één van volgende redenen: 

 1. wegens ziekte of handicap: je hebt hiervoor de bevestiging van een arts nodig, op het volmachtformulier
 2. wegens professionele redenen:
  • als werknemer heb je hiervoor de bevestiging van je werkgever nodig, op het volmachtformulier
  • als zelfstandige heb je de bevestiging van het gemeentebestuur nodig op basis van jouw verklaring op eer
 3. wegens studieredenen: je hebt hiervoor de bevestiging nodig van je onderwijsinstituut, op het volmachtformulier
 4. wegens vrijheidsberoving: je hebt hiervoor de bevestiging nodig van de penitentiaire instelling, op het volmachtformulier
 5. wegens activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging: je hebt hiervoor de bevestiging nodig van de organisator van de activiteit, op het volmachtformulier
 6. wegens verblijf in het buitenland: je hebt de bevestiging nodig van het gemeentebestuur op basis van aangeleverde bewijsstukken van je verblijf of op basis van jouw verklaring op eer

Verblijf je dus in het buitenland op 9 juni 2024? Of ben je als zelfstandige belet om te stemmen op 9 juni 2024? Dan zul je je dus naar het gemeentehuis moeten begeven, met je volmacht en met ofwel je bewijsstukken ofwel met je verklaring op eer zodat wij dit volmachtformulier kunnen vervolledigen. 

De blanco volmachtformulieren, en de verklaring op eer, zijn hieronder terug te vinden. Alsook op deze website van Binnenlandse Zaken.

Procedure op de dag van de stemming

De volmachtkrijger moet eerst in zijn/haar eigen stembureau gaan stemmen. Vervolgens moet hij/zij een stem uitbrengen in het stembureau van de volmachtgever.

De volmachtkrijger moet daarbij meebrengen:

 • het volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier 
 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds zijn/haar eigen stem heeft uitgebracht

Opgelet:

 • 1 kiezer kan slechts 1 volmacht uitoefenen
 • een EU burger of minderjarige kiezer kan geen volmacht uitoefenen voor een meerderjarige Belg
 • een meerderjarige Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU burger

Inschrijving Europeanen (niet-Belgen) voor de verkiezingen van het Europees Parlement

Op zondag 9 juni 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Ben je een Europese burger die in Hoeselt verblijft, dan kan je in België deelnemen aan de verkiezingen en stemmen op kandidaten op Belgische lijsten mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
 • je hoofdverblijfplaats in Hoeselt hebben
 • minstens 16 jaar oud zijn
 • over stemrecht beschikken
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst

De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst kan je online doen via deze link. Of je kan het daartoe bestemde formulier C/1b per post naar je gemeente versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Burgerzaken en dit ten laatste op 31 maart 2024.

Je aanvraag zal door het gemeentebestuur onderzocht worden. Zodra je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, zal je hiervan bericht ontvangen en dan ben je ook, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 (behalve voor jongeren onder 18 jaar) te gaan stemmen. Je kan dan ook niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst. 

Via de applicatie 'MijnDossier' kan je je inschrijving verifiëren. 

Verkiezingen 13 oktober 2024

Na de verkiezingen van juni 2024, kan je hier alle informatie terugvinden over de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

OPGELET: deze regelgeving is niet identiek aan deze van de verkiezingen van 9 juni 2024.

Heb je hier toch al vragen over? Stel ze gerust via email: burgerzaken@hoeselt.be