Verkiezingen

Verkiezingen 2024

Verkiezingen 13 oktober 2024

De Belgische inwoners en de vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen op de kiezerslijst. Eind september 2024 zullen zij een uitnodigingsbrief ontvangen om te gaan stemmen. Er geldt geen stemplicht voor deze verkiezingen.

In bepaalde omstandigheden kan een kiezer een volmacht geven aan een andere kiezer om in zijn plaats te stemmen.

Meer informatie over de procedure van de volmachten, zal hier binnenkort gepubliceerd worden.

Registratie stemrecht niet-Belgen voor de verkiezingen van 13 oktober 2024

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor provincieraadsverkiezingen. Ze moeten zich vóór 1 augustus als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats. 

Ben je een Europese burger die in Hoeselt verblijft, dan kan je in Hoeselt deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  • ingeschreven zijn in Hoeselt op 1 augustus 2024
  • minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht op de dag van de verkiezingen

Ben je een niet-Europese burger die in Hoeselt verblijft, dan kan je in Hoeselt deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de nationaliteit van een lidstaat buiten de Europese Unie bezitten
  • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
  • ingeschreven zijn in Hoeselt op 1 augustus 2024
  • minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht op de dag van de verkiezingen

De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst kan je online doen via deze link. Of je kan het daartoe bestemde formulier per post naar de gemeente versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Burgerzaken en dit ten laatste op 31 juli 2024.

Na de registratie gaat de gemeente na of je, als niet-Belgische burger, voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden. 

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan zal je toegevoegd worden aan de kiezerslijst, hiervan zal je op de hoogte gebracht worden.

 

Officiële website 'Vlaanderen kiest 2024'

Alle informatie is ook steeds terug te vinden op de officiële website van de Vlaamse overheid.