Header_Veiligheid en preventie

AED-toestellen

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je overnemen.

Meer info over het gebruik van een AED vind je op https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/hulptips/wa...

In Hoeselt zijn er drie AED-toestellen te vinden:

  • Aan de vooringang van het gemeentehuis;
  • Aan de ingang van GC Ter Kommen;
  • Een AED-toestel in de uitleendienst voor externe activiteiten.
AED