Header_Veiligheid en preventie

Meldpunt everzwijnen

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze jou schade berokkend? Meld dit dan via het meldpunt!

Everzwijnen zijn sterk in opmars in Limburg. Ook in onze gemeente Hoeselt worden regelmatig everzwijnen waargenomen. Everzwijnen kunnen aangereden worden in het verkeer; schade aanbrengen aan landbouwgewassen (vreetschade maïs) en weilanden (wroeten naar aardwormen), maar ze durven ook private tuinen om te woelen op zoek naar lekkers.

De Minister van Leefmilieu heeft in het Jachtadministratiebesluit voorzien dat er jaarlijks overleg moet zijn tussen de wildbeheerseenheden (WBE’s), de landbouw en de terreinbeherende verenigingen, en dat zij een overeenkomst moeten uitwerken over hoe ze het aantal everzwijnen gaan beheren in de toekomst. Er moeten ook punten komen om de waarnemingen van everzwijnen te kunnen melden zodat de wildbeheerseenheden de populatie kunnen handhaven.

Waarnemingen melden

Wij doen een oproep aan alle inwoners om waarnemingen van én schade door everzwijnen aan te geven bij het meldpunt.

Vermeld zeker het aantal everzwijnen dat je hebt gezien, het tijdstip en de plaats van de waarneming en stuur eventueel foto’s door. Deze gegevens worden gebruikt door de wildbeheerseenheden zodat zij hun beheer op de populatie kunnen afstemmen.

Via de website van het Agentschap Natuur en Bos kan je de formulieren via het e-loket invullen. Meldingen van schade geven niet automatisch recht op een schadevergoeding.

Afhandeling melding

De melding kan gedaan worden aan de gemeentelijke veiligheidscoördinator via het nummer 089 309 242 of via mail naar guy.lambrechts@hoeselt.be

Jouw melding zal dan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de wildbeheerseenheid zodat controle ter plaatse mogelijk is en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.