Header_Mobiliteit

Wegen en voetpaden

Deze dienst is begaan met aanleg- en onderhoudswerken van wegen, rioleringen, fietspaden, voetpaden, onbevaarbare waterlopen en grachten, parkings en huisaansluitingen.

Sommige van bovengenoemde werken worden aan derden uitgegeven. Deze werken worden opgevolgd door de gemeentelijke toezichter.

Beklinkeren van stoepen

Hoeselaren die dat willen, krijgen van de gemeente gratis boord- en betonstraatstenen en zandcement voor het verharden van de stoep voor hun woning. De Technische Dienst graaft ook het zogenaamde ligbed uit, geeft het legpatroon mee en controleert achteraf.

Je kan hieronder het reglement en aanvraagformulier downloaden.