Header_Sociaal huis

Dienstencentrum

In het dienstencentrum kan je dagelijks terecht voor allerhande activiteiten, een gezellige babbel, …

Voor volgende dienstverleningen kan je eveneens terecht in het dienstencentrum:

  • Maaltijdenrestaurant
  • Dorpsrestaurant (tweemaal per maand, op dinsdag in GC Ter Kommen)
  • Voetverzorging
  • Minder mobielen centrale

Dienstencentrumleidster is mevrouw Mira Breban.

Contact: mira.breban@hoeselt.be

Jaarlijkse sluiting in juli: maandag 3 t.e.m. zondag 23 juli 2023.