Header Burgerzaken

Overlijden

Elk overlijden dat zich voordoet op het grondgebied van Hoeselt moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hoeselt. Deze aangifte gebeurt door de begrafenisondernemer die hiervoor volmacht krijgt van de nabestaanden.

In Hoeselt zijn er volgende begraafplaatsen:

  • Hoeselt- centrum
  • Alt-Hoeselt
  • Werm
  • Sint-Huibrechts-Hern
  • Romershoven
  • Schalkhoven

Op deze begraafplaatsen kan gekozen worden voor een plaats in volle grond, een grafkelder, urnenkelder, columbariumnis of een asverstrooiing. Er worden concessies verleend voor 25 jaar.