Header_Natuur en milieu

Milieusubsidies

De gemeente ondersteunt de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen door middel van subsidies.
Dien je aanvraag voor 31 oktober in bij het college van burgemeester en schepenen. Stuur daarvoor je formulieren naar dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt of naar omgeving@hoeselt.be.

Voor wie advies wil in verband met kleine landschapselementen, kan terecht bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren: 011 31 38 98 of info@rlhv.be.
Wil je weten welke projecten er lopende zijn, kijk dan op www.rlhv.be/projecten

Bijkomende info vind je eveneens op www.rlhv.be of is telefonisch te verkrijgen bij de milieudienst.

Natuurverenigingen

In haar gemeentelijk milieubeleid streeft de gemeente ernaar om de burger, scholen en jeugd zoveel mogelijk te laten participeren bij de natuurontwikkeling en –bescherming.  Aangezien de natuurverenigingen hierbij de aangewezen partners zijn gaf de gemeenteraad van Hoeselt op datum van 23 december 2010 haar goedkeuring aan het reglement voor gemeentelijke toelagen voor natuurverenigingen. 

Zoals u kan lezen in het reglement - als bijlage - wordt er een puntensysteem gehanteerd voor educatieve activiteiten en beheersactiviteiten voor het grote publiek, scholen of jongeren.  Belangrijk hierbij is dat deze activiteiten tijdig dienen aangekondigd, bij voorkeur in de gemeenteberichten of via een ander bewijsbaar kanaal (regionaal dag- of weekblad).

Geveltuintjes

Bij het subsidiereglement vind je twee aanvraagformulieren: je kan zowel een subsidie aanvragen als je inschrijven om een geveltuin aan te leggen. 

Subsidie thuisbatterij