Header_Werken en ondernemen

Herijking weegtoestellen

Handelaars/ondernemingen die in hun zaak of bedrijf gebruik maken van weegtoestellen en weegbruggen moeten in heel wat gevallen dit toestel laten herijken. Deze herijking moet gebeuren door een erkende keuringsinstelling die het toestel voorziet van een groen vignet met jaartal of een CE- markering op het ijkplaatje van het toestel.
Zolang het jaartal na de CE-markering op je weegtoestel niet ouder is dan 4 jaar is het toestel wettelijk in orde, zo niet kan je best contact opnemen met een erkende keurinstelling.

Verplichtingen op een rij:

  • Iedere nieuwe ingebruikname van een meetwerktuig moet meegedeeld worden aan de bevoegde dienst. Die aangifte kan worden gedaan via het aangifteformulier (pdf).
  • Als gebruiker van een meetwerktuig ben je verplicht zelf een herijking aan te vragen wanneer je de reglementaire periodiciteit van 4 jaar zult overschrijden.
  • De gebruiker moet zich vergewissen van een goede werking van de weegwerktuigen en van de integriteit van de verzegelingen, de merken van eerste ijk of CE overeenstemmingsmarkeringen, van het herijkvignet of het onderhoudscontract.
  • Zorgen voor de integriteit van het metrologisch boekje.
  • De gebruiker moet elk niet-conform weegwerktuig buiten dienst stellen en kenbaar maken aan de Metrologische Dienst.

De naleving van de regelgeving gebeurt door de FOD Economie, dienst Metrologie. Er worden ook controles uitgevoerd bij de handelaars. Wil je dus in regel zijn, controleer je best of jouw weegtoestel is geijkt.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de FOD Economie, dienst Metrologie (www.economie.fgov.be). Indien je een erkende keuringsinstelling zoekt, kan je terecht bij de dienst economie (089/510 321) of via de lijst van erkende keuringsinstellingen.