Recyclagepark

Zelfstandigen en KMO's

Voor KMO’s en zelfstandige ondernemers worden dezelfde tarieven gehanteerd als voor de particuliere huishoudens voor zover het gaat over afvalstoffen die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met die van huishoudelijk afval.
Het is voor hen wel verboden om volgende vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan te brengen bij het containerpark:

  • Frituurolie en –vet
  • Gevaarlijke afvalstoffen
  • Lege verpakkingen van pesticiden
  • Landbouwfolie
  • Plastic voor afdekking van de bieten, chicorei, zolang de suikerindustrie de terugname zelf in handen neemt
  • Banden