Header_Sociaal huis

Sociale dienst

Op de sociale dienst kan je terecht voor o.a. financiële steun, leefloon, coördinatie in thuiszorgsituaties, schuldhulpverlening i.s.m. onze juriste, informatie over het aanbod van sociale voorzieningen en tegemoetkomingen, vragen rond pensioen, aanvraag van voedselpakketten, ...

De sociale dienst werkt met allerhande diensten samen, o.a. het sociaal verhuurkantoor SVK Houtvast, sociale huisvestingsmaatschappij Cordium, het biesotiekje te Bilzen, Sint-Vincentius, …

Zitdagen van de sociale dienst: enkel na telefonische afspraak.

Voor een aanvraag verwarmingstoelage of het opladen van de budgetmeterkaart meld je je bij het onthaal:

  • elke voormiddag vrij toegankelijk van 10 - 12 uur
  • 's namiddags enkel na telefonische afspraak