Header_publicaties

Subsidies

Talentvolle sporters 

Individuele talentvolle niet-professionele Hoeseltse sporters kunnen jaarlijks subsidie aanvragen met als doel hen te ondersteunen met het oog op de uitbouw van een succesvolle sportloopbaan.

Bijzondere sportprojecten

De sportdienst kan initiatieven ondersteunen op allerhande manieren. De steun is mogelijk voor vernieuwende sportinitiatieven, voor maatregelen die een kwaliteitsverbetering van de activiteiten beogen en voor uitzonderlijke evenementen.

Kom te weten welke begeleiding en/of ondersteuning mogelijk is door het reglement te raadplegen.

Sportclubs

Sportclubs met minstens één jaar werking kunnen jaarlijks bij de sportdienst een verzoek tot erkenning indienen. Bij erkenning kan de sportclub subsidies aanvragen.

 

  • Aanvraag erkenning

De aanvraag tot erkenning moet jaarlijks worden ingediend. Een eerste aanvraag kan op elk tijdstip ingediend worden. Daarna vraagt men de erkenning telkens voor 31 juli aan.

Een club moet erkend zijn om ondersteuning en subsidies aan te vragen. Op basis van drie reglementen kan men subsidies aanvragen. Op basis van de reglementen “werking sportclub” en de “aankoop AED-toestel” kunnen alle erkende clubs subsidies aanvragen. Subsidies voor het “dagelijks onderhoud sportaccommodatie” kan door erkende clubs met een eigen sportaccommodatie bijkomend aangevraagd worden.

  • Subsidie werking sportclub

De aanvraag subsidie “werking sportclub” kan jaarlijks worden ingediend. Alleen erkende sportclubs kunnen deze subsidies aanvragen. Vraag daarom altijd gelijktijdig de erkenning en de subsidies aan. De aanvragen moet je indienen voor 31 juli.

  • Subsidie aankoop AED-toestel

Alleen erkende sportclubs kunnen subsidies aanvragen voor de aankoop van een vaste of mobiele AED-toestel. Wenst de club een AED-toestel aan te kopen, neem dan contact op met de gemeentelijk preventieambtenaar (GPA):

Guy Lambrechts
089 309 242 – 0477 990 391
guy.lambrechts@hoeselt.be

  • Subsidie dagelijks onderhoud sportaccommodatie

Deze aanvraag kan jaarlijks worden ingediend. Alleen erkende sportclubs die sportaccommodatie in Hoeselt in eigen beheer hebben, kunnen deze subsidies aanvragen. Vraag daarom altijd gelijktijdig de erkenning en de subsidies aan. De aanvragen moet je indienen voor 31 juli.