rioolbuizen

Nutsvoorzieningen

Bij problemen op openbaar domein, zoals een gaslek, schade aan de hoofdwaterleiding of bij verstopping van de watervanger, kan je steeds terecht op de Technische Dienst of op één van onderstaande adressen.

Rioolaansluiting

De huisaansluitingen van de rioleringen op de openbare riolering worden uitgevoerd door Fluvius. Meer informatie en het aanvraagformulier kan je vinden op de website van Fluvius.

Adressen nutsmaatschappijen:

  • Fluvius

Elektriciteit-, kabeltv- en gaspannes, riolering, straatverlichting
Storingen en schade aan infrastructuur
Trichterheideweg 8
3500 Hasselt
Telefoon: 078 35 30 20
Gasgeur: 0800 65 0 65
Storingen of defect: 078 35 35 00

  • De Watergroep

Bij schade aan aansluiting op openbaar waternet of watermeter
Runkstersteenweg 208
3500 Hasselt
Telefoon: 011 28 06 11