Header_Mobiliteit

Inname openbaar domein

Wie een deel van het openbaar domein (straat, stoep, …) wil innemen voor het plaatsen van een container, een verhuislift, een hoogtewerker, een stelling, werktuigen, bouwmaterialen of voor het uitvoeren van bouwwerken, verbouwingswerken of andere werken dient een vergunning aan te vragen bij de lokale politie: pz.bhr.iod@police.belgium.eu

De aanvraag moet minstens 2 weken op voorhand worden ingediend.
Voor grote werken (zoals o.a. werken op gewestwegen) is dat 3 weken.

De kosten bedragen 0,50 EUR/dag/m².