Header_publicaties

Beleidsrapporten

Het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening zijn de beleidsrapporten van de lokale besturen.
De rapporten worden opgesteld conform het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus.

In de beleids- en beheerscyclus (BBC) wordt de planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.
De besturen hebben er alle belang bij om dat op een grondige wijze te doen.
Het (aangepast) meerjarenplan vormt immers de basis van het beleid.

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeente en het OCMW gezamenlijke beleidsrapporten opstellen waarbij het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor beide besturen samen.
Op die manier kan een geïntegreerd beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen kunnen samen één doelstellingenboom hebben, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten kunnen zijn.
Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het beleidsrapport een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

De publicatie van het beleidsrapport moet gebeuren binnen de 10 dagen na de beslissing van de raden.