Melding

Dien een klacht in

Een klacht die in aanmerking komt voor de klachtenprocedure is een uiting van duidelijke ontevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.
Dit kan gaan over de manier waarop je behandeld bent, de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd), of de termijn waarop het (niet) is uitgevoerd.

Wie kan een klacht indienen en hoe?

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gemeente of het OCMW over de handelingen en werking van het bestuur, van de diensten of van de ambtenaren van de gemeente of het OCMW. Lees vooraleer je een klacht indient goed het klachtenreglement na.

  Klachten kunnen bij voorkeur online via het klachtenformulier hieronder ingediend worden.

  Al gemeld?
  Omschrijf zo zorgvuldig mogelijk het probleem en de locatie van het probleem.
  Maximaal 5 bestanden.
  2 MB limiet.
  Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc.