Materialen ontlenen

Materialen ontlenen

Materialen ontlenen is gratis

Leden jonger dan 12 jaar kunnen alle materialen meenemen die specifiek voor de jeugd bedoeld zijn. Volwassenen kunnen bovendien materialen kiezen uit de afdeling adolescenten en volwassenen.

Je kunt maximum 20 materialen in jouw bezit hebben (met een maximum van 10 audiovisuele materialen). Materialen moeten niet allemaal tegelijk terug gebracht worden.

De uiterste datum waarop alles terug moet ingeleverd worden, vind je per object terug op het ticket dat je krijgt na registratie van de uitlening. Let op de vervaldatums wanneer je uitleningen op verschillende tijdstippen doet. Hou het ticket dus goed bij, want het is je geheugensteuntje. Het is tevens je bewijs in geval van betwistingen.

Uitleentermijn verlengen en laattijdig terugbrengen

Wil je iets nog wat langer houden, dan kan je jouw uitlening(en) nog één keer verlengen. Je kan de uitleentermijn verlengen via mijn bib-ID of aan de balie. Als je de uitgeleende werken wil verlengen, breng je ze best terug mee naar de bib. Materialen die door andere leden gereserveerd zijn, worden niet meer verlengd.

Als je de materialen te laat terug brengt, betaal je een comfortvergoeding van € 0,10 per dag en per stuk. Heb je de materialen al meer dan twee weken te lang, dan ontvang je in eerste instantie een mail. Ben je veel te laat volgt een maningsbrief. De kosten voor het verzenden van de maningsbrieven vallen ten jouwe laste.

Materialen reserveren

Als het materiaal dat je graag wou lenen, uitgeleend of in is, kan je het reserveren. Dat kost € 1 per reservatie. Gereserveerde werken blijven na verwittiging max. tien dagen beschikbaar. Indien je het materiaal niet afhaalt, blijven de reservatiekosten ten jouwe laste. Gereserveerde werken kunnen niet verlengd worden.

Verantwoordelijkheid ontlener

Je bent zelf verantwoordelijk voor de op jouw naam ontleende materialen. Bij verlies of beschadiging dien je de actuele kostprijs van het materiaal te betalen vermeerderd met een toeslag conform het reglement.

De ontleende materialen mogen in geen geval verder ontleend worden. Ze mogen niet gekopieerd worden, evenmin voor commerciële doeleinden vertoond of gebruikt worden.