Header_Werken en ondernemen

Horeca

De gemeente Hoeselt wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers. Horeca en evenementen vormen hierin een belangrijke pijler en maken een gemeente levendig.

Wil je een horecazaak beginnen in Hoeselt, dan moet je in ieder geval in het bezit zijn van een exploitatievergunning. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende vergunningen (kansspelen, nachtvergunning,  milieuvergunning, ...) vereist zijn.

De exploitatievergunning vraag je aan wanneer je een nieuwe horecazaak wilt openen, een bestaande horecazaak wilt overnemen of uitbreiden of als er een wijziging in de ondernemingsvorm is of je verbouwingswerken hebt verricht.

Een occasionele horecazaak, oftewel een vooraf aangekondigde activiteit die een tijdelijk karakter heeft van maximum vijftien opeenvolgende dagen en dit ten hoogste tienmaal per jaar. Het betreft een activiteit die georganiseerd wordt door een maatschappij of een particuliere vereniging, met uitzondering van handelsvennootschappen en van feitelijke verenigingen met winstoogmerk (bijvoorbeeld een fuif of evenement, maar ook een horecazaak op een tentoonstelling of jaarbeurs) dient geen horecavergunning aan te vragen.

De toekenning van de vergunning gebeurt op basis van een hygiëne-, veiligheids- en moraliteitsonderzoek, uitgevoerd door politie en brandweer. Hiermee wil het gemeentebestuur de kwaliteit van de talrijke horecazaken garanderen. Op basis van de onderzoeken oordeelt het college van burgemeester en schepenen over de toekenning van de vergunning.

Nodig bij de aanvraag:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een exploitatievergunning
  • Een kopie van de identiteitskaart van de uitbater(s)
  • Een uittreksel strafregister van de uitbater(s)
  • Een verzekeringspolis en verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid
  • Een verzekeringspolis en verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt –> wet van 30 juli 1979 en koninklijk besluit van 28 februari 1991)
  • Een kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
  • De huurovereenkomst (indien van toepassing)

Het volledige aanvraagdossier dient opgestuurd te worden naar het gemeentebestuur van Hoeselt, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt of per mail (economie@hoeselt.be) of kan rechtstreeks overhandigd worden bij de dienst Lokale Economie.

De gemeente Hoeselt voorziet ook een uitgebreide bundel met uitleg over deze procedure, hierin zit ook de horecastartersbrochure van Horeca Vlaanderen vervat waarin alles heel uitgebreid wordt toegelicht wat betreft het opstarten van een horecazaak.