Header Burgerzaken

Adreswijziging

Aankomst en verhuis

Wie zijn verblijfplaats naar een andere gemeente overbrengt of binnen de gemeente verhuist, moet zich binnen 8 werkdagen bij het gemeentebestuur van de (nieuwe) gemeente aanbieden.

Het is de referentiepersoon of een meerderjarig lid van het gezin die de aangifte doet. De niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders verlaat, moet bij zijn aangifte vergezeld zijn door de persoon of één van de personen die gezag over hem uitoefent.

Eventueel dient een attest van toewijzing door de jeugdrechter voorgelegd te worden.

Na de aangifte wordt door de politie een onderzoek verricht naar de reële verblijfplaats. Indien dit onderzoek positief is, kan je een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken om de inschrijving af te ronden. Breng hiervoor zeker je identiteitskaart en eventueel je pin-code mee.

Vertrek naar het buitenland

Als je naar het buitenland verhuist dan moet je dit ten laatste de dag voor je vertrek melden bij de dienst burgerzaken. Je ontvangt een document, model 8, dat je nodig hebt om je aan te melden in je nieuwe woonplaats in het buitenland. Op je Belgische identiteitskaart wordt de afschrijving naar het buitenland vermeld.

  • Vergeet je pincode niet mee te brengen
  • Niet-Belgen moeten hun verblijfsvergunning afgeven
  • Meer info op de website van Vlamingen in de wereld