Header_publicaties

Belastingen en retributies

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur worden de besluiten omtrent belastingen en retributies bekendgemaakt op deze website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor de burgers vergroot.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld. Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid. We maken een onderverdeling in aanvullende gemeentebelastingen en eigen gemeentebelastingen. Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.