Gemeentehuis

Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan. Het college heeft geen algemene bevoegdheden zoals de gemeenteraad, maar staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bestaat in Hoeselt uit de burgemeester en vier schepenen. Het college vergadert in principe elke dinsdag om 14.30 uur in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling van het college van burgemeester en schepenen
Schepencollege

Werner Raskin
Burgemeester
Bevoegdheden: algemeen beleid, financien, personeel, burgerzaken, politie, brandweer, lokale economie & middenstand, volksgezondheid, dierenwelzijn
Bert Vertessen
Eerste schepen
Bevoegdheden: wegenwerken, nutsvoorzieningen, mobiliteit, groenonderhoud, energie, kerkhoven, tewerkstelling; landbouw & milieu, recyclagepark
Yves Croux
Tweede schepen
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, jeugd, patrimonium, kerkfabrieken, ICT
Johan Schoefs
Derde schepen
Bevoegdheden: sport, cultuur, toerisme, bibliotheek, communicatie
Heidi Berx
Vierde schepen
Bevoegdheden: OCMW, senioren & andersvaliden, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs