Header_publicaties

Verkeerscommissie

De gemeentelijke Verkeerscommissie brengt advies uit over alles wat met mobiliteit, verkeer en verkeersveiligheid te maken heeft.

Bestaande uit actoren die professioneel bezig zijn met verkeer, bestudeert de commissie verkeerstechnische problemen die een onderbouwd verkeers- en mobiliteitsbeleid kunnen bevorderen.

Alle adviezen worden gebundeld in een verslag en vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die deze al dan niet goedkeurt.