Header_Natuur en milieu

Milieuhinder

Zwerfkatten

Het gemeentebestuur wil zwerfkatten op een diervriendelijke en efficiënte manier aanpakken en werkt hiervoor samen met het dierenasiel van St-Truiden.

Geef naam, adres, telefoonnummer en het vermoedelijk aantal zwerfkatten dat dient gesteriliseerd/gecastreerd te worden door via de dienst omgeving. De gegevens worden vervolgens overgemaakt aan het asiel van Sint-Truiden, dat u zal contacteren voor een afspraak. Het asiel staat in voor het diervriendelijk vangen, steriliseren, revalideren en terugplaatsen van de zwerfkatten. Het gemeentebestuur betaalt de veeartskosten voor de behandelingen.

Opgelet!

Alle meldingen dienen te gebeuren via het gemeentelijk meldpunt. Rechtstreekse meldingen aan de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden zullen niet behandeld worden. Om misbruiken van het sterilisatieproject te voorkomen heeft de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden het recht om meldingen te weigeren.

Gemeentelijke reglementen met betrekking tot milieuhinder