Header Burgerzaken

Attest Burgerzaken

Heb je snel een attest nodig? Dan kan je je online aanmelden:

Daar heb je het gevraagde attest onmiddellijk ter beschikking.

Of je vraagt, via onderstaand formulier, het attest aan bij de dienst Burgerzaken. Je kan kiezen of je dit attest per post wenst te ontvangen, of dat je het attest aan de balie van het gemeentehuis komt afhalen.

Gevraagde attest
Geef eventueel een woordje uitleg bij je aanvraag (bv. de reden van de aanvraag 'attest goed gedrag en zeden')
Afleveren