Kaart ruimtelijke planning Hoeselt

Ruimtelijke planning

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsplan waarin de gemeente aangeeft hoe ze in de toekomst de ruimte op haar grondgebied wil invullen. Het plan zegt niets over individuele percelen, maar vormt de basis voor elk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) en verordeningen die wel uitspraak doen over specifieke percelen.