Header Burgerzaken

Erkenning / Geboorte

Aangifte

De moeder, de vader of de meemoeder, of beide ouders zijn verplicht aangifte te doen van de geboorte binnen de 15 dagen. Het kind wordt aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geboren is.

Meebrengen:

  • Het document "vaststelling van geboorte" dat werd afgeleverd door het ziekenhuis, de vroedvrouw of de arts én het officiële document model 1 dat erbij hoort.
  • De identiteitskaarten van de aangever(s).
  • Eventueel het huwelijksboekje.

Indien de ouders van het kind niet gehuwd zijn en indien de vader of de meemoeder het kind erkend heeft voor de geboorte, dan kan de vader of de meemoeder de aangifte van geboorte alleen doen. Indien de erkenning vóór de geboorte niet is gebeurd, en de ouders de erkenning in de geboorteakte willen laten vastleggen, dienen beide ouders het kind samen aan te geven.

Erkenning vóór geboorte

Een ongeboren kind van ongehuwde ouders, kan door de vader of de meemoeder erkend worden vóór de geboorte mits toestemming van de moeder.

Meebrengen:

  • Een zwangerschapsattest opgesteld door een geneesheer of een vroedvrouw.
  • De identiteitskaarten van de erkenner en van de moeder.

Verplicht indienen vaccinatiebewijs

Het KB van 26/10/1966 verplicht de inentingen bij baby's tegen polio, de laatste inenting vindt meestal plaats rond de 18de levensmaand.
Het vaccinatiebewijs, met de data van de 4 inentingen, moet binnen de 15 dagen na de laatste inenting ingediend worden bij de dienst burgerzaken.