Header Burgerzaken

Wilsverklaring

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Je kan je laten registreren als orgaandonor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen jouw organen na jouw dood verwijderd worden, tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven.
  • jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat jouw naaste familieleden na jouw dood de pijnlijke keuze in jou plaats moeten maken, kan je je laten registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.