Recyclagepark

Particulieren

Wat mag er gratis aangevoerd worden?

 • Glas
 • Papier en karton
 • Zuiver kunststofafval (harde plastiek)
 • Textiel
 • PMD (plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons). De PMD moet aangebracht in de door de gemeente aangeleverde blauwe PMD-zak.
 • K.G.A. (klein gevaarlijk afval) max. 5kg
 • Gemengde metalen
 • Kurken
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • Motorolie
 • EPS of piepschuim (enkel zuiver wit verpakkingspiepschuim)
 • Kaarsresten
 • Zuiver bladafval (van 1 oktober tot en met 31 januari)

Wat mag er tegen betaling aangevoerd worden?

Deze retributies zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
De gebruikers verklaren zich, vanaf het moment dat zij het recyclagepark verlaten, automatisch akkoord met de aangerekende retributie.

 • Grofvuil
  - Hoeveelheden tot 0,17m³ (= 1/3 van 0,5m³): 5,00 EUR
  - Hoeveelheden tot 0,34m³ (= 2/3 van 0,5m³): 10,00 EUR
  - Hoeveelheden tot 0,5m³: 15,00 EUR
  - Vrachten groter dan 2m³ worden niet aanvaard
   
 • Houtafval – onbehandeld
  - Hoeveelheden tot 0,25m³ (= 1/4 van 1m³): 2,00 EUR
  - Hoeveelheden tot 0,50m³ (= 1/2 van 1 m³): 4,00 EUR
  - Hoeveelheden vanaf 4m³ worden geweigerd
   
 • Puin
  - Gemengd bouwpuin: 7,5 EUR per begonnen 0,5m³
  - Zuiver bouwpuin: 4 EUR per begonnen 0,5m³
     - Hoeveelheden tot 0,25 m³: 2,00 EUR
     - Hoeveelheden tot 0,5 m³: 4,00 EUR
   
 • Snoeihout en groenafval
  - Hoeveelheden tot 0,25 m³: 2,00 EUR
  - Hoeveelheden tot 0,5 m³: 4,00 EUR
  - Hoeveelheden vanaf 4m³ worden geweigerd.
   
 • Asbest
  Gratis quotum van 1m³ of 10 asbestplaten/gezin/jaar, nadien 7,5 EUR per begonnen 0,5m³.
  Het is verplicht het asbest verpakt aan te leveren. Koop op voorhand het verpakkingsmateriaal in het recyclagepark, zonder afspraak. Een speciale zak of folie kost 1 euro per stuk.”
   
 • Roofing
  - Hoeveelheden tot 0,17m³ (= 1/3 van 0,5m³): 5,00 EUR
  - Hoeveelheden tot 0,34m³ (= 2/3 van 0,5m³): 10,00 EUR
  - Hoeveelheden tot 0,5m³: 15,00 EUR
  - Vrachten groter dan 2m³ worden niet aanvaard.