Header_publicaties

Seniorenadviesraad

Begin 1994 werd onder impuls van de Hoeseltse seniorenverenigingen en het OCMW een seniorenraad in het leven geroepen en officieel erkend als gemeentelijk adviesorgaan. De gemeentelijke adviesraad voor senioren (GAS) behartigt de belangen van bijna 1.900 senioren of nagenoeg 20% van de bevolking in Hoeselt. GAS bevordert de samenwerking in de bejaardenzorg, de integratie van personen van de derde leeftijd in de maatschappij en adviseert het bestuur over onderwerpen die de senioren aanbelangen.

Voorzitter: Ludi Hex
Ondervoorzitter: Adrienne Gielen
Secretaris: Marleen Theunissen
Penningmeester: Maria Bollen