Header_Mobiliteit

Verlichting en signalisatie

Het niet meer werken van een openbare verlichting kan gemeld worden bij de Technische Dienst. Vermeld steeds waarover het gaat, de juiste oorzaak en het juiste adres waar de storing zich voordoet.

Bij werken uitgevoerd door derden op openbaar domein is steeds een toelating en vergunning vereist van de wegbeheerder. Dit kan de gemeente zijn maar tevens de Vlaamse Gemeenschap afdeling Wegen en Verkeer of zelfs de NMBS. In specifieke gevallen dient zelfs de Lijn gecontacteerd te worden.

Voor het plaatsen van een afvalcontainer of dergelijke op het openbaar domein dient bij de Financiële Dienst een retributie te worden betaald voor ingebruikname van het openbaar domein.

Voor aanvang der werken dient steeds de gemeentelijke toezichter te worden gecontacteerd.

Nuttige adressen zijn:

  • Toelating voor het plaatsen van een tijdelijke signalisatie op de openbare weg:

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
Telefoon 089 366 800

  • Toelating langs gewestwegen:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg
District Tongeren
Telefoon 012 39 82 60

  • Toelating langs spoorwegen:

NMBS
Dienst infrastructuur
Telefoon 03 204 23 36

  • Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

Dienst Omleidingen
Telefoon 011 85 02 55