Header_publicaties

Landbouwraad

De Hoeseltse adviesraad voor land- en tuinbouw (HALT) is een gemeentelijk adviesorgaan dat eind 2000 officieel werd opgericht en de landbouwsectoren van de gemeente in de meest brede zin een stem geeft. HALT telt afgevaardigden uit de akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en tuinbouw. De landbouwraad buigt zich over thema’s waarbij zeker niet alleen de belangen van de land- en tuinbouwers centraal staan maar ook deze van het leefmilieu in het algemeen. 

Voorzitter: Jo Stevens
Ondervoorzitter: David Vanvinckenroye
Secretaris/penningmeester: Koen Claesen