Header Burgerzaken

Identiteitskaart / Verblijfskaart

Elektronische identiteitskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet elke Belg beschikken over een identiteitskaart en vanaf 15-jarige leeftijd moet hij deze altijd bij zich dragen.

Om een elektronische identiteitskaart te verkrijgen, ontvang je een oproepingskaart van de dienst Burgerzaken. Je biedt je aan bij de dienst Burgerzaken met je oproepingskaart, je identiteitskaart en een recente pasfoto: niet ouder dan 6 maanden en verschillend van deze op de vorige identiteitskaart. De beambte maakt een basisdocument op een digitale tablet waarop je persoonlijk moet tekenen. Binnen een termijn van 2 tot 4 weken ontvang je een briefomslag met je PIN- en PUK-code. Meld je met deze codes aan bij de dienst Burgerzaken om je nieuwe identiteitskaart af te halen. De pincode is belangrijk. Tax-on-Web, My pension, registratie zonnepanelen, registratie jobstudent, studietoelage, adreswijziging ... zijn toepassingen die je enkel kan raadplegen met je identiteitskaart en je pincode.

Prijs: 20 euro

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar dat afgegeven wordt op verzoek van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over dit kind. Het is een geldig reisdocument in alle landen van de Europese Unie. Er zijn landen die bijkomende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat de kinderen moeten begeleid worden door hun ouders. Het is aangewezen om informatie in te winnen op de website van Buitenlandse Zaken. Een Kids-ID wordt uitgereikt op aanvraag; er wordt dus geen oproepingsbrief verstuurd. De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over het kind biedt zich samen met het kind aan bij de dienst Burgerzaken van de woonplaats van het kind. De beambte maakt een basisdocument aan en ongeveer 3 weken later wordt een PIN/PUK-brief verstuurd naar het adres van het kind. De kaart kan vanaf dan met de PIN/PUK-brief afgehaald worden.

Prijs: 8 euro

Diefstal of verlies

Ben je je Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 0800 2123 2123 en blokkeer je kaart. Klik hier voor meer info. Doe ook aangifte bij de politie of bij de gemeente.

Voorwaarden betreffende foto

  • de pasfoto mag niet ouder zijn dan zes maanden
  • met een neutrale gezichtsuitdrukking: gesloten mond, niet lachen, tanden niet zichtbaar en geen gefronste wenkbrauwen.
  • Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn: de ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.
  • De achtergrond moet éénkleurig zijn, zonder schaduw.
  • Gezicht en schouders moeten recht voor de lens staan