OCMW

Vast bureau

Het vast bureau van het OCMW is qua samenstelling identiek aan het schepencollege en de wekelijkse vergaderingen vinden plaats voorafgaand aan de vergadering van het college.

Samenstelling van het vast bureau

Werner Raskin
Werner Raskin
Burgemeester
Bevoegdheden: algemeen beleid, financien, personeel, burgerzaken, politie, brandweer, lokale economie & middenstand, volksgezondheid, dierenwelzijn
Bert Vertessen
Bert Vertessen
Eerste schepen
Bevoegdheden: wegenwerken, nutsvoorzieningen, mobiliteit, groenonderhoud, energie, kerkhoven, tewerkstelling; landbouw & milieu, recyclagepark
Yves Croux
Yves Croux
Tweede schepen
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningen, jeugd, patrimonium, kerkfabrieken, ICT
Johan Schoefs
Johan Schoefs
Derde schepen
Bevoegdheden: sport, cultuur, toerisme, bibliotheek, communicatie
Heidi Berx
Heidi Berx
Vierde schepen
Bevoegdheden: OCMW, senioren & andersvaliden, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs